Ditt nätverk

Kontakta ditt kontaktombud för information om lokala aktiviteter för nätverkande i ditt närområde.

Om du är intresserad av att bli kontaktombud i ditt län, kontakta

Mia Ajax, Cancersamordnare Region Jämtland Härjedalen. Telefonnummer 073-0439791,

mia.ajax@regionjh.se

Blekinge

Birgitta Eklöf-Friberg
072-880 44 11
E-post: Birgitta

Dalarna

Marie Svensson
070-588 79 64 
E-post: Marie

Gotland

Gävleborg

Just nu vakant. Din möjlighet? 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Halland

Just nu vakant. Din möjlighet? 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Jämtland/Härjedalen

Mia Ajax
070-273 15 76 
E-post: Mia

Jönköping

Annika Delin
010-243 75 95
E-post: Annika

Kalmar/Öland

Din möjlighet! 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Kronoberg

Norrbotten

Maria Klarin
0970-19662
E-post: Maria

Carola Nyström-Modig
0920-283479
E-post: Carola

Skåne

Cindy Persson
0725-939303
E-post: Cindy

Wiveca Lind
0725-997891
E-post: Wiveca

Stockholm

Marianne Olsson
070-787 77 50
073-357 41 97
E-post: Marianne

Annica Liss Carlson
E-post: Annica

Sörmland

Din möjlighet! 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Uppsala

Marie-Charlotte Stenborn
070-605 36 99
E-post: Marie-Charlotte

Karina Wouda
070-8116350
E-post: Karina Wouda

Värmland

Din möjlighet! 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Västerbotten

Anna Hedman
072-712 81 49
E-post: Anna

Västernorrland

Ingela Pirttilä
073-075 65 51
E-post: Ingela

Västmanland

Christina Börjeson
021-17 37 77 
E-post: Christina

Örebro

Carina Matsborg
076-8831717
E-post: Carina

Östergötland

Sara Lindegren
072-744 57 99
E-post: Sara

Camilla Kanevad
072-462 18 03
E-post: Camilla

Västra Götaland

Din möjlighet! 

Kontakta mia.ajax@regionjh.se

Mer om våra kontaktombud och deras uppdrag

Som invalt kontaktombud så representerar du din region och dess kommuner. Tillsammans med medlemmar, kontaktombudskollegor och styrelsen i Föreningen för chefer och ledare ges du möjlighet att skapa nätverk med chefer och ledare, få inspiration och ny kunskap kring ledarskapsforskning och utveckling samt ekonomisk stöttning för att ordna lokala aktiviteter.

Uppdraget innebär att du i rollen sprider information om Föreningen för Chefer och Ledare i syfte att locka nya medlemmar, arbetar för att skapa nätverk för chefer och ledare och är länken mellan medlemmar och styrelsen i syfte att ge styrelsen ny input i sitt arbete men också förmedla de aktiviteter som styrelsen arbetar med till medlemmarna. Du ges möjligheten att arrangera lokala aktiviteter i regionen med föreläsningar och inspiration till regionens chefer och ledare. Via styrelsen så finns möjligheten att ansöka om ekonomisk täckning för kostnaderna.

Varje år samlar styrelsen alla kontaktombud till årliga konferensdagar. Här ges möjligheten att knyta kontakter och inspirera och inspireras. Dessa dagar är också viktiga då vi samtidigt har vårt årsmöte och antar nästkommande års verksamhetsplan. När du är ny vill vi att du presentera dig i tidningen Chefer & Ledare i vården så att medlemmarna vet vem som representerar sin region. Vid varje års slut vill vi också till styrelsen ha en kort redogörelse kring de insatser du gjort och resultatet av dessa som en del in i styrelsens kommande arbete.

Styrelsen för Förening för chefer och ledare