Stipendium

Allmänna bestämmelser

Stipendiets ändamål är: 
• att stimulera till utveckling av ledarskap inom vård och omsorg 
• att stimulera till kurser, konferenser och studieresor nationellt och internationellt som bidrar
  till ökad kunskap inom ledarskap

Behörig att söka stipendium är den som varit medlem i Föreningen för Chefer och Ledare under ett års tid.

För 2024 görs en riktad satsning med syfte att skapa ökad möjlighet för deltagande i det nordiska samarbete som föreningen har via LNN, Ledarnas Nordiska Nätverk och den konferens som arrangeras på Färöarna 30 – 31 maj.

Med anledning av att flera regioner har en ansträngd ekonomisk situation har styrelsen fattat beslut om att rikta det årliga belopp som avsätts för stipendium till att utgöra ett resebidrag för deltagande vid LNN:s konferens på Färöarna.

Beloppet kan variera, beroende på hur många som söker, men uppskattningsvis handlar det om cirka 2 000 till 8 000 sek per person.

Beslut fattas omgående efter att ansökningstiden gått ut och besked om beviljat belopp meddelas.

Utbetalning sker mot uppvisande av kvitto för reseutlägg som betalats av dig som privatperson. Om din arbetsgivare står för resan utgår inget bidrag.

Ansökan görs via formulär på hemsidan och ska vara ordförande tillhanda senast 5 april, inskickat

via e-post; yvonne.hedegard@vgregion.se

alt, Yvonne Hedegärd, Erik Staels väg 9A, 302 75 Halmstad

Ansökningsblanketter finns att ladda ner här

Stipendium Ansökan hos Föreningen för Chefer och Ledare

2022
Marie-Charlotte Stenborn, är förvaltningschef på Patientnämnden i Uppsala. Hon sökte stipendium från föreningen Chefer och Ledare i Vården för att närvara på den  internationella patientsäkerhetskonferensen i Göteborg. Läs mer om hennes berättelse här. Länk: Stipendium 2022

2020
Lena Vänerö är enhetschef på Käkkirurgimottagningen på NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen. Hon sökte stipendium från Föreningen för chefer och ledare i vården för att tillsammans med sin chefsgrupp utveckla sätt att dela med sig av kompetens och vara stöttande till andra chefer inom NU-sjukvårdens förvaltning.
Läs här.

2019
Yvonne Hedegärd, strateg för nya arbetssätt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, har fått stipendium från Föreningen för Chefer och Ledare för att delta i kursen i nudging som arrangerades av Dagens medicin med kursledare Kajsa och Samuel från Beteendelabbet AB.
Läs här.

2019
Marie-Charlotte Stenborn, Förvaltningschef på Patientnämnden, Region Uppsala, har fått stipendium från Föreningen för Chefer och Ledare för att delta i den internationella patientsäkerhetskonferensen People make change i Glasgow, Skottland.
Läs här.

2016
Marie-Charlotte Stenborn Gustafsson, Förvaltningschef patientnämnden Uppsala. Deltagande på international forum on quality and safty  in healthcare i London.

2015
Karina Wouda, Kurs i krishantering samt kurs i motiverande samtal.

 

2012
Per Wahlenius, vårdchef, Centraloperation, ANOPIVA, Karolinska Solna har fått stipendium för deltagande vid AORN 60th Congress i San Diego. Detta är en kongress inom perioperative nursing, där det även finns särskilda sessioner inom Leadership. Syftet med deltagandet var att nätverka med andra chefskollegor från andra delar av världen, vilket berikar och ger perspektiv på både det egna ledarskapet som utmaningar inom professionen.

2011
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, har erhållit stipendium för att få möjlighet att initiera och planera ett forskningsprojekt. Syftet med projektet är att öka förståelsen för den etiska komponenten i chefers ledarskap och att även kartlägga skillnaden i den etiska kompetensen beroende på yrkesbakgrund.

2010
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, för sin forskning kring ledarskap som presenterades i avhandlingen ”Viljan att göra skillnad: En utmaning i vårdenhetschefens ledarskap”.

2007
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, för deltagande och medverkan i den inter-nationella ICN kongressen i Yokohama, Japan.

2006
Eva Djerf-Nichols, Capio Eye, för deltagande och medverkan i European Sociaty of Nurses and Technicians i London