Stipendium

Allmänna bestämmelser

Stipendiets ändamål är: 
• att stimulera till utveckling av ledarskap inom vård och omsorg 
• att stimulera till kurser, konferenser och studieresor nationellt och internationellt som bidrar
  till ökad kunskap inom ledarskap

Behörig att söka stipendium är den som varit medlem i Föreningen för Chefer och Ledare under ett års tid.

Stipendium delas ut två gånger per år (max fyra stipendium/år). 
Stipendium beviljas med maximalt 10 000 SEK/stipendiat och år. 
Stipendium beviljas ej för deltagande i kurser och konferenser där Föreningen för Chefer och Ledare är medarrangör

 Ansökan skall ske på särskild blankett och vara styrelsen tillhanda senast den 30 april respektive den 30 november.

Ansökan skickas till styrelsens ordförande
Skriftligt besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas inom två månader efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblanketter finns att ladda ner här

Stipendium Ansökan hos Föreningen för Chefer och Ledare

2022
Marie-Charlotte Stenborn, är förvaltningschef på Patientnämnden i Uppsala. Hon sökte stipendium från föreningen Chefer och Ledare i Vården för att närvara på den  internationella patientsäkerhetskonferensen i Göteborg. Läs mer om hennes berättelse här. Länk: Stipendium 2022

2020
Lena Vänerö är enhetschef på Käkkirurgimottagningen på NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen. Hon sökte stipendium från Föreningen för chefer och ledare i vården för att tillsammans med sin chefsgrupp utveckla sätt att dela med sig av kompetens och vara stöttande till andra chefer inom NU-sjukvårdens förvaltning.
Läs här.

2019
Yvonne Hedegärd, strateg för nya arbetssätt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, har fått stipendium från Föreningen för Chefer och Ledare för att delta i kursen i nudging som arrangerades av Dagens medicin med kursledare Kajsa och Samuel från Beteendelabbet AB.
Läs här.

2019
Marie-Charlotte Stenborn, Förvaltningschef på Patientnämnden, Region Uppsala, har fått stipendium från Föreningen för Chefer och Ledare för att delta i den internationella patientsäkerhetskonferensen People make change i Glasgow, Skottland.
Läs här.

2016
Marie-Charlotte Stenborn Gustafsson, Förvaltningschef patientnämnden Uppsala. Deltagande på international forum on quality and safty  in healthcare i London.

2015
Karina Wouda, Kurs i krishantering samt kurs i motiverande samtal.

 

2012
Per Wahlenius, vårdchef, Centraloperation, ANOPIVA, Karolinska Solna har fått stipendium för deltagande vid AORN 60th Congress i San Diego. Detta är en kongress inom perioperative nursing, där det även finns särskilda sessioner inom Leadership. Syftet med deltagandet var att nätverka med andra chefskollegor från andra delar av världen, vilket berikar och ger perspektiv på både det egna ledarskapet som utmaningar inom professionen.

2011
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, har erhållit stipendium för att få möjlighet att initiera och planera ett forskningsprojekt. Syftet med projektet är att öka förståelsen för den etiska komponenten i chefers ledarskap och att även kartlägga skillnaden i den etiska kompetensen beroende på yrkesbakgrund.

2010
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, för sin forskning kring ledarskap som presenterades i avhandlingen ”Viljan att göra skillnad: En utmaning i vårdenhetschefens ledarskap”.

2007
Gunilla Johansson, Ersta Sköndal högskola, för deltagande och medverkan i den inter-nationella ICN kongressen i Yokohama, Japan.

2006
Eva Djerf-Nichols, Capio Eye, för deltagande och medverkan i European Sociaty of Nurses and Technicians i London