Årsmagasin

Tidningen Chefer & Ledare i vården

Här kan du läsa våra årsmagasin!
Från och med 2023 publicerar vi artiklar löpande under ”Aktuellt”

Du som medlem får även ett årsmagasin med allt från våra studiedagar hemskickad. Äldre årsmagasin kan du även läsa här!

Årsmagasin 2024

Årsmagasin 2023

Nu publicerar vi flertalet av våra artiklar löpande direkt på hemsidan. Se mer under Aktuellt.

Du som medlem får även ett Årsmagasin med allt från våra studiedagar hemskickad. Vi publicerar även våra äldre årsmagasin på denna sida inom kort!

db9096766ed5330e71fedea23b5e8513

Nummer 3-4 2021

 • Schani vaccinerade hemlösa på härbärgen

 • Alltid öppet – vårdappen som blev rikskändis

 • Nya hemsidan lanserad!

 • Lyckad vaccination i glesbygd

 • ”I våra nätverk påverkas vi och påverkar andra”

 • Hur får du andra att må?

 • ”Chefsuppdragen är omöjliga”

 • Råd till chefer i en rörig tid

 • Ny styrelseledamot

 • Gudfadern på jobbet

 • Engagerat ledarskap vid covid-IVA i Piteå

 • ”Tro på din förmåga att utveckla verksamheten”

 • Länk mellan omvårdnad och medicin avlastar läkare

 • NHV-kontoret ett stöd för Sahlgrenska Universitetssjukhusets högspecialiserade vård

 • Berättelsen om macken och chefer som håller

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Schani vaccinerade

Hi_Lyckad vaccination

Hi_Alltid öppet

Nummer 2 2021

 • Reflektera – för en god arbetsmiljö

 • Ordförande har ordet

 • Hon hjälper kollegorna att lära av varandra

 • Gemensamt journalspråk ökar patientsäkerheten

 • Ett klagomål kan leda till en bättre vård för många

 • Läsplattor kan förbättra patientsäkerheten

 • Program Studiedagen

 • Chefer och ledare får ny hemsida

 • Populärt ledarskapsprogram för Nära Vård

 • Enklare och bättre kontakt med app

 • Krönika: Berättelsen om sjukhuset och dagen som kommer

 • Så blir du en bättre chef på distans

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Reflektera – för en god arbetsmiljö

Ett klagomål kan leda till en bättre vård för många

Nummer 1-2021

 • Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter

 • Stockholms närakuter avlastar akutmottagningarna

 • Stolthet över guldkornen gav ny kraft i krisen

 • Anna-Lena avskaffade sin tjänst – för att införa nära vård

 • Chefsgruppen som blev stark tillsammans

 • Att utveckla ledarskap och respekt

 • Forskningsresultat i behändigt format

 • Personcentrering gynnar hela verksamheten

 • Tips för att undvika ”Zoomthink”

 • Minskad stress och ökad delaktighet när traditionell rond ersattes av nya arbetssätt

 • Berättelsen om den sönderslagna glasdörren och vägen ut

 • Nytt stödmaterial hjälper chefer att ta upp frågan om våld i nära relation

 • Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

 • Nytt kontaktombud

 • Kallelse till årsmötet

 • Verksamhetsberättelse

 • Verksamhetsplan

Utvalda artiklar

Årsmöte

Verksahmetsplan

Verksamhetsberättelse

 Forskningsresultat i behändigt format

 Stockholms närakuter avlastar akutmottagningarna

 Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter

Nummer 4-2021

 • Barnens rätt i fokus

 • Med målet att utveckla och skapa ett hållbart ledarskap och medledarskap

 • Kollegialt stöd från chef till chef

 • Breddinförande i stor organisation tar tid

 • Ordförande har ordet

 • Vårdnära HR – ett led till en attraktiv arbetsgivare

 • Innovationskraft i vardagens processer

 • Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet

 • Kontaktombudets roll – en möjlighet att påverka

 • Att utveckla organisation och ledarskap under tider av hårdare press

 • Bokanmälan

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Innovationskraft i vardagens processer

Hi_Metoder i vårdens vardag

Hi_Kontaktombudets roll

Nummer 3-2021

 • Har tagit vara på alla resurser

 • Ordförande har ordet

 • Daglig anpassning till nya omständigheter

 • Samverkan på alla nivåer

 • Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden

 • Akademiska i förändring

 • Lärdomar från hemsjukvård och hemtjänst under corona

 • Ny styrelseledamot

 • Får man skämta om corona?

 • Gör nattarbetet attraktivt

 • Förmån att ha receptarie på vårdavdelning

 • Kunskap och delaktighet – förutsättningar för lyckat förbättringsarbete

 • Chefers organisatoriska förutsättningar: har de betydelse och har de förbättrats?

 • Bokanmälan

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Har tagit vara på alla resurser

Nummer 2-2020

 • Hållbart ledarskap skapar lärande, distribuerar makt och integrerar perspektiv

 • Ordförande har ordet

 • Robot gör arbetet enklare och livet tryggare

 • Digitalisering för delaktighet

 • Vårdgarantiservice – framgångsrikt samarbete för vård i tid

 • Föreningsaktivitet i Norrbotten, Personcentrerad och nära vård

 • Program studiedagarna

 • Hur får vi en säkrare vård?

 • Trygga barn i samband med anestesi

 • Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron

 • Ny styrelseledamot – Mikael Stenlund

 • Skillnaderna i arbetsmiljöer har aldrig varit större

 • Att leda in i framtiden

 • Ny styrelseledamot – Mia Ajax

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Robot gör arbetet enklarare

Hi_Föreningsaktivitet i Norrbotten

Nummer 1-2020

 • Interaktion nödvändig för framgång

 • Navigera i teknikstormen

 • Från ett parti byxor till Skandinaviens största destination

 • Framgångskedjan med hjärtat som länk

 • Forskning kommer till nytta i vården – ”Vi behöver komma ifrån kortsiktiga lösningar”

 • Konkreta verktyg för verksamheterna

 • Standardisera för att jobba smartare

 • Levande bibliotek i Region Dalarna

 • Minska riskerna för fall

 • Årsmöteshandlingar

 • Nya kontaktombud

 • Nacka RehabCentrum utvidgar ramarna

 • Skapas tillit och tillitsorganisering på din arbetsplats – och är du ”tillitsvärdig”?

 • Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Interaktion nödvändig_1_2020

Hi_Årsmöteshandlingar_1_2020