Årsmagasin

Tidningen Chefer & Ledare i vården

db9096766ed5330e71fedea23b5e8513

Nummer 3-4 2021

 • Schani vaccinerade hemlösa på härbärgen

 • Alltid öppet – vårdappen som blev rikskändis

 • Nya hemsidan lanserad!

 • Lyckad vaccination i glesbygd

 • ”I våra nätverk påverkas vi och påverkar andra”

 • Hur får du andra att må?

 • ”Chefsuppdragen är omöjliga”

 • Råd till chefer i en rörig tid

 • Ny styrelseledamot

 • Gudfadern på jobbet

 • Engagerat ledarskap vid covid-IVA i Piteå

 • ”Tro på din förmåga att utveckla verksamheten”

 • Länk mellan omvårdnad och medicin avlastar läkare

 • NHV-kontoret ett stöd för Sahlgrenska Universitetssjukhusets högspecialiserade vård

 • Berättelsen om macken och chefer som håller

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Schani vaccinerade

Hi_Lyckad vaccination

Hi_Alltid öppet

Nummer 2 2021

 • Reflektera – för en god arbetsmiljö

 • Ordförande har ordet

 • Hon hjälper kollegorna att lära av varandra

 • Gemensamt journalspråk ökar patientsäkerheten

 • Ett klagomål kan leda till en bättre vård för många

 • Läsplattor kan förbättra patientsäkerheten

 • Program Studiedagen

 • Chefer och ledare får ny hemsida

 • Populärt ledarskapsprogram för Nära Vård

 • Enklare och bättre kontakt med app

 • Krönika: Berättelsen om sjukhuset och dagen som kommer

 • Så blir du en bättre chef på distans

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Reflektera – för en god arbetsmiljö

Ett klagomål kan leda till en bättre vård för många

Nummer 1-2021

 • Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter

 • Stockholms närakuter avlastar akutmottagningarna

 • Stolthet över guldkornen gav ny kraft i krisen

 • Anna-Lena avskaffade sin tjänst – för att införa nära vård

 • Chefsgruppen som blev stark tillsammans

 • Att utveckla ledarskap och respekt

 • Forskningsresultat i behändigt format

 • Personcentrering gynnar hela verksamheten

 • Tips för att undvika ”Zoomthink”

 • Minskad stress och ökad delaktighet när traditionell rond ersattes av nya arbetssätt

 • Berättelsen om den sönderslagna glasdörren och vägen ut

 • Nytt stödmaterial hjälper chefer att ta upp frågan om våld i nära relation

 • Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

 • Nytt kontaktombud

 • Kallelse till årsmötet

 • Verksamhetsberättelse

 • Verksamhetsplan

Utvalda artiklar

Årsmöte

Verksahmetsplan

Verksamhetsberättelse

 Forskningsresultat i behändigt format

 Stockholms närakuter avlastar akutmottagningarna

 Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter

Nummer 4-2021

 • Barnens rätt i fokus

 • Med målet att utveckla och skapa ett hållbart ledarskap och medledarskap

 • Kollegialt stöd från chef till chef

 • Breddinförande i stor organisation tar tid

 • Ordförande har ordet

 • Vårdnära HR – ett led till en attraktiv arbetsgivare

 • Innovationskraft i vardagens processer

 • Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet

 • Kontaktombudets roll – en möjlighet att påverka

 • Att utveckla organisation och ledarskap under tider av hårdare press

 • Bokanmälan

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Innovationskraft i vardagens processer

Hi_Metoder i vårdens vardag

Hi_Kontaktombudets roll

Nummer 3-2021

 • Har tagit vara på alla resurser

 • Ordförande har ordet

 • Daglig anpassning till nya omständigheter

 • Samverkan på alla nivåer

 • Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden

 • Akademiska i förändring

 • Lärdomar från hemsjukvård och hemtjänst under corona

 • Ny styrelseledamot

 • Får man skämta om corona?

 • Gör nattarbetet attraktivt

 • Förmån att ha receptarie på vårdavdelning

 • Kunskap och delaktighet – förutsättningar för lyckat förbättringsarbete

 • Chefers organisatoriska förutsättningar: har de betydelse och har de förbättrats?

 • Bokanmälan

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Har tagit vara på alla resurser

Nummer 2-2020

 • Hållbart ledarskap skapar lärande, distribuerar makt och integrerar perspektiv

 • Ordförande har ordet

 • Robot gör arbetet enklare och livet tryggare

 • Digitalisering för delaktighet

 • Vårdgarantiservice – framgångsrikt samarbete för vård i tid

 • Föreningsaktivitet i Norrbotten, Personcentrerad och nära vård

 • Program studiedagarna

 • Hur får vi en säkrare vård?

 • Trygga barn i samband med anestesi

 • Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron

 • Ny styrelseledamot – Mikael Stenlund

 • Skillnaderna i arbetsmiljöer har aldrig varit större

 • Att leda in i framtiden

 • Ny styrelseledamot – Mia Ajax

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Robot gör arbetet enklarare

Hi_Föreningsaktivitet i Norrbotten

Nummer 1-2020

 • Interaktion nödvändig för framgång

 • Navigera i teknikstormen

 • Från ett parti byxor till Skandinaviens största destination

 • Framgångskedjan med hjärtat som länk

 • Forskning kommer till nytta i vården – ”Vi behöver komma ifrån kortsiktiga lösningar”

 • Konkreta verktyg för verksamheterna

 • Standardisera för att jobba smartare

 • Levande bibliotek i Region Dalarna

 • Minska riskerna för fall

 • Årsmöteshandlingar

 • Nya kontaktombud

 • Nacka RehabCentrum utvidgar ramarna

 • Skapas tillit och tillitsorganisering på din arbetsplats – och är du ”tillitsvärdig”?

 • Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Utvalda artiklar

Hi_Interaktion nödvändig_1_2020

Hi_Årsmöteshandlingar_1_2020