Torsdag 19 oktober

08:30 – 09:30 Registrering 
09:30 – 09:45 Inledning
                          Ordförande för Chefer och Ledare
                          Karin Hübinette, moderator
09:45 – 10:15 Ameli Norling
10:20 – 11:50 Annika Lantz
11:50                Moderator – info om lunchlogostik
11:50 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Acko Ankarberg Johansson
13:30 – 14:45 Anders Parment
                          Kaffe
15:15 – 16:45 Micke Darmell
16:45 – 17:00 Moderator – Mentimeter
 
Fredag 20 oktober
 
08:30 – 08:45 Moderator
                          Inledning 
08:45 – 09:15 Ida Texell 
09:20 – 11:45 Helen Carlson
                          30 min fika emellan 
11:45 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Karin Hildebrand
                          Leds av moderator
                          Benstäckare 
14:00 – 15:30 Jan Bylund
                          Mattias Lundberg
15:30 – 15:45 Moderator
                          Utvärdering – Mentimeter
Det finns ingen öppen registrering för tillfället.