Ordförande har ordet

Alla behövs i ett starkt föreningsliv

Ensam är inte stark. Det är ett ordspråk jag ofta återkommer till och som jag tycker ger mig trygghet och stöd i många situationer, både privat och i mitt arbete. Grunden för engagemang och arbete i föreningsliv har väl just detta ordspråk som sin starkaste metafor och drivkraft – för vad vore vi utan varandra?

Jag är en av de som hade förmånen att få delta på studiedagen i Stockholm i oktober och är enormt glad och tacksam över att ha fått uppleva den energi och inspiration som våra föreläsare gav oss. Det var en magisk dag, så befriande fri från tankar om pandemi, smittspårning och vaccin. Det finns hopp och ljus i tunneln för oss alla som arbetar inom hälso- och sjukvården! Vi fick så mycket kloka inspel för att navigera i det nya ledarskap som krävs utav oss framöver. Flera av föreläsningarna finns refererade i detta nummer och vi hoppas att du som inte var med kan få inspiration av att läsa artiklarna.

Pandemin har påskyndat en förändring där sjukvården generellt haft utmaningar i att möta och implementera många av de digitala möjligheterna, alltifrån digitala vårdmöten med pati­enter till arbete på distans. Jag vet många som högljutt har protesterat. Men som så ofta: när stenen är satt i rullning är den svår att stanna. Nu gäller det för dig som chef och ledare att axla ett ansvarsfullt ledarskap för att fortsätta att utveckla vården med hjälp av digitala processer. Patienterna förväntar sig att egenvård och patient­rapporterade mått ska vara en viktig del av vårdkedjan. Mycket av det kan uppnås via digi­tala tjänster.

Föreningen för Chefer och ledare i vård och omsorg är till 100 procent beroende av dig som medlem för att överleva. I styrelsen kommer vi framöver att arbeta med vår nya hemsida som bas för att utöka utbudet till dig som medlem. Hemsidan ska vara ett modernt och lättillgängligt forum där vi kan förmedla intressanta och matnyttiga artiklar som syftar till att stötta dig i ditt ledarskap.

Digitala tjänster i all ära, vi kommer fortsatt att ha behov av fysiska möten. Jag vill därför redan nu flagga för att du i din kalender reserverar 20 – 21 oktober 2022 då studiedagarna kommer att planeras med ett program för två härliga dagar­. Allt enligt en mentimeter-omröstning som gjordes av deltagarna på studiedagen i oktober. Det är ett både bra och roligt sätt att snabbt fånga in mångas synpunkter. Och som jag sa, det är tillsammans vi blir starka och stärkta i våra roller. Utan dig är föreningen ingenting!

 Varma hälsningar!

ch_09

Yvonne Hedegärd
ordförande