Ordförande har ordet

Alla behövs i ett starkt föreningsliv

Varmt välkommen till gemenskapen via Föreningen för Chefer och ledare för vård och omsorg.

Varför finns föreningen och på vilket sätt kan dess innehåll ge dig energi och ny input? Det är relevanta frågor och jag skulle förstås vilja kunna svara precis så som du önskar…

Ensam är inte stark. Det är en ledstjärna och ett ordspråk som jag ofta återkommer till och som jag tycker ger mig trygghet och stöd i många situationer både privat och i mitt arbete. Grunden för engagemang och arbete i föreningsliv har väl just detta ordspråk som sin starkaste metafor och drivkraft – för vad vore vi utan varandra?

Att arbeta med uppdraget som chef och ledare inom svensk vård och omsorg innebär många gånger en ensam och utsatt roll. Det är otroligt många uppgifter som ska hanteras och hållas samman inom verksamheten du är satt att leda. Utöver att förvalta det ni har förväntas du även vara innovativ och ha tankar om hur ni kan möta framtida behov på ett smart och effektivt sätt. Behovet av ständiga förbättringar gör sig påmint hela tiden och omfattar många dimensioner. Det kan förstås vara extremt utmanande men samtidigt så fantastiskt roligt och stimulerande. Det är också här vi som förening tänker att vi ska kunna vara ett stöd. Ett komplement när det gäller omvärldsbevakning för att på ett sätt samla goda exempel på aktiviteter som görs i vårt avlånga land. Att skapa nätverk dit du enkelt kan vända dig för stöd och råd. Som sagt, – ensam är inte stark.

Våra återkommande aktiviteter är att regelbundet publicera intressanta artiklar på hemsidan, att arbeta med lokala kontaktombud i alla län samt att årligen arrangera två studiedagar med föreläsare kring ett aktuellt tema. Utöver det nationella arbetet deltar vi i ett nordiskt nätverk, LNN, för att ta del av vad som sker i våra grannländer.

Vi vet hur viktigt det är med reflektion och att du kanske arbetar aktivt med att få in det som en rutin i medarbetarnas vardag. Av omtanke om dig själv så är det viktigt att du inte glömmer bort ditt eget behov av reflektion. Vi önskar att det vi kan erbjuda via föreningens aktiviteter ska bidra till att du ganska enkelt får hjälp med omvärldsbevakning, får konkreta tips och kan känna dig rustad för att fortsätta axla världens bästa yrke.

Varma hälsningar

Yvonne Hedegärd Ordförande

ch_09

Yvonne Hedegärd
ordförande