Om föreningen

Föreningen för Chefer och Ledare är ett nätverk bestående av medlemmar för chefer och ledare inom vård och omsorg.

Organisationsnummer: 817601-3681

Syftet är att:
• främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omsorg
• skapa nätverk för erfarenhetsutbyte
• stimulera till ett kreativt arbetsklimat
• verka för ett internationellt samarbete med motsvarande föreningar
• stimulera till utveckling genom stipendier

Vad ger ett medlemskap?
Du får nya idéer, kunskaper och kontakter som utvecklar dig som chef och ledare genom att:
• delta i föreningens studiedagar där aktuella teman inom chefs- och ledarfrågor lyfts fram
• ta del av aktuella artiklar, projekt och utvecklingstendenser på vår hemsida och årsmagasin.
• själv skriva e-artiklar och låta andra ta del av dina erfarenheter och kunskaper om din
  verksamhet eller dina projekt mm.
• tillsammans med föreningens kontaktombud skapa nätverk med andra chefer och ledare

Hur blir du medlem?
Medlemsavgiften är 300 kr/år. I avgiften ingår rabatterade konferensavgifter till föreningens
studiedagar. För anmälan och mer information
se sidan för medlemskap.

Föreningens stadgar finns att läsa på sidan “Dokument” här nedanför.

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen!

Vår profil

Här kan du läsa mer om vilka regler vi håller oss till för att bibehålla ett enhetligt utseende utåt.

ch-led_logga

Dokument

Föreningens stadgar (Uppdaterade april 2013)

Kontaktombudens roll

Presentation över Föreningen för Chefer och Ledare

Stipendieansökan

Reseräkning (Excelformat)

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2023

Årsmöte 2022

 Årsmöte 2023 – Kallelse

 Årsmöte 2024 – Kallelse

 Årsmöte 2024 – Motion