Profildokument

“Föreningen för Chefer och Ledare” grafiska profil skall enhetliggöra utseende i dokument, profilprodukter, tidning och hemsida.

På dessa sidor skall funktionärer inom föreningen, såväl som media och övriga som har behov av grafiska element kunna hämta gällande delar.

Föreningens namn
Föreningen för Chefer och Ledare Används när det gäller föreningens namn
Chefer & Ledare i vården Används när det gäller tidningens namn

Används som föreningens logotyp

Fotografier
Vid användande av fotografier skall fotografens namn anges.

Övrigt
I det fall källa skall anges finns information om detta vid respektive objekt.

Nedladdning
Klicka på filnamnet för att öppna filen. Högerklicka på respektive filnamn för att spara dokumentet.

Frågor
Eventuella frågor besvaras genom att kontakta informationsansvarig i föreningen.
E-post: susanna@berglund.se

Logotyp
Föreningen för Chefer och Ledares logotyp kännetecknas av två rader text i svart samt ett grafiskt & (et-tecken) i orange.

Teckensnitt för texten är FagoNoLF
Textraden FÖRENINGEN FÖR är spärrad 60, Färg: Svart 0,31/1.00
Textraden CHEFER & LEDARE har vaierande spärrning (20-90), Färg: Svart 1.00/1.00
Det grafisk & (et-teciknet) är satt med FagoNoLFMed, Färg: Orange 2,82/1.00

Det är inte tillåtet att skapa egna varianter på logotypen.

FFC&L_rgb

Nedladdning av logotyper

 Logotyp JPG

 Logotyp Gif

 Logotyp Tiff

Ladda ner vår grafiska profil

Chefer och ledare profilmanual v1.1

Officemallar

Mallarna för Office kan sparas ner genom att högerklicka på respektive länk till höger.Notera att mallarna skall sparas till respektive programs mallbibliotek.

Spara respektive fil till datorn.Öppna respektive fil och välj “Arkiv, Spara som… och dokumenttypen “Mallar/Templates”Stäng dokument och program.När du öppnar programmet igen och väljer “Arkiv, Nytt…” skall du kunna se mallen i listan.

Filer för nedladdning

Mall för Word

Mall för PowerPoint