En berättelse av Marie-Charlotte Stenborn.

International Forum on Quality & Safety in Healthcare Gothenburg  20-22 juni 2022

Efter två års förskjutning på den internationella patientsäkerhetskonferensen är det äntligen dags.

Vad kommer jag att inspireras av? Jag tar med mig mina medarbetare från Patientnämnden Region Uppsala. Vi tar tåget till Göteborg för att möta upp några tusen andra kollegor från hela världen.

Konferensen fokuserar på patientsäkerhetsförbättring. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Konferensen – som arrangeras några gånger per år – är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Från Sverige deltog medlemmar från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter. Dessa kan använda innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Omkring 500 personer deltog i Camp Sweden under konferensens första dag och diskuterade vård- och omsorgsfrågor, till exempel kunskapsstyrning, psykisk hälsa, förebyggande hälsoarbete, patientsäkerhet och inte minst omställningen till en mer nära vård. En spännande och lite annorlunda dag då vi alla bjöds in i grupper att diskutera olika områden.

Inspel från föreläsarna Maureen Bisognano, tidigare VD och koncernchef vid Institute for Healthcare Improvement (IHI), numera rådgivare runtom i världen i frågor som rör kvalitetsförbättring och förändring inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Mats Tyrstrup, som är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans inriktning är effektiv organisering och ledning inom vård och omsorg. Båda inledde denna dag med inspiration och patientberättelser. De pratade om organisatoriska mellanrum – om hur det blir fel, trots att alla gör rätt. Varje del, organisation gör rätt men för helheten och patienten blir det fel.

Maureen tog upp vikten av ”compassion” i sjukvården. Have you got 40 seconds for compassion? 56% av läkarna trodde att det inte tid att behandla patienter med medkänsla. 64% av människorna hade upplevt ett ovänlighet bemötande i vården. 75% av människor upplever en ”feel good” känsla då man hjälper andra. Medkänsla ger personliga, organisatoriska och patient fördelar. Medkänsla kan förbättra kvalitet, säkerhet och minska kostnader. Några saker att reflektera över.

Jesper Ekberg SKR, gav oss en metafor av en fungerande organisation. Det gäller att få ihop toner som i en orkester – tex. som i en ”Laleh konsert” med stråkarna som spelar. Musiken ”En stund på jorden” spelades som ett fint exempel. Vi väver samman tankar som sår frön.

Det finns tre uttryck som togs upp under konferensen och som är viktiga för oss alla, såväl patienter som medarbetare.

En av föreläsarna tog upp IKEA som ett bra exempel på vad som är värdeskapande samt värdering i företaget. ”IKEA är som bäst när vi litar på varandra, drar i samma riktning och inte minst har roligt tillsammans”:

Varje system är perfekt utformat för att åstadkomma de resultat som det gör”.              Professor P. Balden.

Foto: Marie-Charlotte Stenborn och Helena Ronnestål, Patientnämnden Region Uppsala.

Tim Berlings pappa, Claes Bergling deltog tillsammans med Carolina Kluft och pratade om psykisk ohälsa och vad detta kan få för betydelse för patienter och närstående, en känslomässig stark föreläsning. Idag jobbar Carolina som projektledare inom organisationen Generation Pep. Carolina berättade om organisation och deras arbeta med att förbättra barns psykiska hälsa och ge inspiration samt hur vi motiverar barn och unga till fortsatt idrottande.

Efter den andra konferensdagen bjöd SKR in på lite mingel. Ett trevligt sätt att avsluta en fullspäckad dag med massor av intryck.

 

Foto: Marie-Charlotte Stenborn och Helena Ronnestål, Patientnämnden Region Uppsala.

Mitt starkaste minne från dessa dagar är föreläsningen som Shahrzad Kiavash höll. En vanlig 28 årig frisk och lycklig kvinnan som plötsligt insjuknade i en mycket ovanlig form av sepsis. Läkarna gav henne minimala chanser att överleva. Överlevde gjorde hon mirakulöst nog, men på bekostnad av amputation av båda hennes underben.

Med denna nya, bistra verklighet hade hon kunnat välja att ge upp. Istället valde hon att samla sina superkrafter och upparbeta en drivkraft så stark att hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare.

År 2015 genomförde Shahrzad Kiavash, utan tidigare erfarenhet, ett olympiskt triathlon; 1500 m simning, 40 km cykling och 10 km löpning med proteser. Hon kunde ha nöjt sig där, men hon skulle vidare till att sätta nya, högre mål.                                              Shahrzad Kiavash berättar sin historia som kan tänkas vara tung och sorglig med humor, värme, allvar och glimten i ögat. Det gav oss lyssnare både inspiration, skratt och tårar. Framförallt gav det värdefulla nycklar, lärdomar och insikter vad hon kunde prestera genom att sätta höga mål. Föreläsningen handlade om att våga vara modig, om att sätta upp mål som kan låta ouppnåeliga för andra, om självförverkligande och om att göra det “omöjliga” möjligt!

Jag var nog inte ensam åhörare som hade några tårar som rann nerför kinderna.