Transformationspolitik – vad innebär det för ditt ledarskap?

Frågan som speglas i rubriken möttes vi i styrelsen av under en föreläsning i höstas. Vi hade rest till Köpenhamn för att delta i det nordiska ledarnätverkets styrelsemöte (LNN). Det var med förväntan vi såg fram emot att bland annat få utbyta erfarenheter kring temat transformation. Själv reflekterade jag över hur befriande det är att möta människor som trots landsgränser står med precis samma utmaningar och frågeställningar som vi. När vi är generösa med våra erfarenheter och på så sätt kan ställa oss på varandras axlar, tänker jag att vi kan se längre.

Artikelserie om transformation
Under resan redovisade vi översiktligt ett antal förändringsarbeten inom svensk hälso- och sjukvård där vi kan konstatera att inte bara en förändring har skett, utan även i många fall en förbättring. Utifrån det har vi skapat en artikelserie med fokus på transformationsarbeten i vården som från och med nästa vecka kommer att publiceras här på webben. Vi hoppas att du kommer bli inspirerad och glad över dessa fantastiska initiativ!

 

Transformationspolitik
Men först tillbaka till Köpenhamnsresan och transformationspolitiken. Vad betyder den egentligen för ledarskapet? Efter ett varmt välkomnade av den danska styrelsens ordförande, Lone Hauritz, fick vi frågan till oss i en föreläsning av Dorthe Pedersen, associated professor at Copenhagen Business School. Här ges ett kort referat av föreläsningen.

Den danska välfärdsstaten håller på att förändras. Offentliga organisationer formulerar visioner, lägger strategier och tillämpar koncept som uttrycker önskemål om fundamentalt transformativa förändringar i samhället. Det gäller begrepp som radikal innovation, adaptiva algoritmer, strategisk agilitet, disruptiv teknologi och potentialorienterat ledarskap. Dagens ledarskapsutmaningar handlar just om tid och förhoppningar om en radikalt annorlunda framtid. Transformation betyder omformning eller förvandling i motsats till begreppet reform, som betyder återupprättande av den ursprungliga formen och ordningen.

Den nya formen av stabilitet
Transformation är idag ett ideal för förändringar så djupgående att platsen från vilken förändringar skapas också förvandlas. Förändringsledning handlar om att vara öppen och mottaglig för en ännu okänd framtid. Vi vet inte riktigt vad som kommer. Vi vet bara att det som är befintligt måste försvinna för att ge plats åt det nya. Transformation som målbild skapar en permanent temporär form. Det är den nya formen av stabilitet.

Planerad störning
Transformationens politik använder sig av två övergripande strategier. Det diskursiva tillvägagångssättet, där det politiska i det aktuella fokuset på transformationen utforskas, samt det samtidsdiagnostiska tillvägagångssättet, som analyserar den rådande tendensen som för fram begreppet om transformation. Vilka konsekvenser följer när transformation ständigt framställs som lösningen på alla utmaningar? Hur påverkar detta det administrativa utrymmet och ledarskapet för välfärdsledaren? De nordiska välfärdsstaterna genomgår en period av förändring och paradoxala styrstrukturer uppstår till följd av transformationspolitiken. En sådan paradoxal styrstruktur uppstår när välfärden ska eftersträva både central planering och radikal innovation – det blir en ”planerad störning”.

Transformation på riktigt – ett besök på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital

Efter den inledande föreläsningen om transformationens politik fick vi även möjlighet att bekanta oss med det innovativa arbete som pågår på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital. Här har man fokuserat på att utgå från individens behov för att skapa nytta och värde. Nedan följer en sammanfattning av vad vi fick ta del av.

Traineeprogram för sjuksköterskor
Nyutexaminerade sjuksköterskor kan söka trainee-tjänster. Traineeprogrammet innebär en möjlighet för sjuksköterskorna att prova på arbete på tre olika avdelningar. Mellan varje placering får de också en teoretisk genomgång till det nya området och introduktion under ett par veckor. Detta arbetskoncept främjar samarbete över hela sjukhuset och bidrar till att göra sjukhuset till en attraktiv arbetsplats med ännu en rekryteringsväg.

Innovation med behovsdriven utveckling och valuebased procurement
Sjukhuset har en innovationschef som beskriver det pågående arbetet med need- driven development och valuebased procurement. Den behovsdrivna utvecklingen kan tillämpas vid skapandet av nya vårdtjänster, medicintekniska produkter eller digitala hälsolösningar. Metoden utgår från att undersöka och förstå patienternas behov och utmaningar för att därigenom kunna skapa en mer effektiv och användarvänlig lösning. Även vid utformningen av vårdprogram och behandlingsriktlinjer kan behovsdriven utveckling användas för att säkerställa att patienternas behov och önskemål integreras i planeringen och utförandet av vården.

Valuebased procurement skapar värde genom inköpsprocessen. I stället för att bara fokusera på att köpa produkter eller tjänster till lägsta möjliga pris, innebär value-based procurement att man ser till att det som köps in verkligen levererar önskat värde och bidrar till att uppnå organisationens mål och syften. Det handlar om att bedöma och välja leverantörer och produkter utifrån den faktiska nyttan och värdet de kan tillföra, snarare än bara priset.

Genom att kombinera need-driven development med valuebased procurement kan hälso- och sjukvården skapa mer effektiva och patientcentrerade lösningar som verkligen levererar värde för patienterna och samhället som helhet.

Bispebjerg Social Gardens
En social trädgård som arena för mänskligt samspel finns vid sjukhuset. Vi blir guidade av en av trädgårdens arbetare och får till oss en berörande berättelse om hur den sociala trädgården skapar meningsfullhet och sammanhang. Trädgården ska vara en plats där människor kan mötas öppet och på lika villkor. En mötesplats för både personal, patienter, boende runt Bispebjerg sjukhus och användare av samhällscenter. Här kan man öva på att interagera med andra, men trädgården är också inredd för att skapa avskildhet för de som inte vill ha kontakt. I trädgården finns odlingsbäddar och växthus. Blommor plockas och binds till vackra buketter och sjukhusets kök förses med kryddörter och grönsaker.

Flexkliniken
På Flexkliniken strävar man efter att göra vägen till vård och stöd så smidig och givande som möjligt för socialt utsatta patienter. Arbete pågår också för att skapa bättre tvärsektoriella övergångar för målgruppen. Patienterna står ofta inför utmaningar som alkohol- eller drogproblem, hemlöshet, dubbel-diagnoser och har en utpräglad komplexitet i förhållande till graden av utsatthet. Genom Flex-programmet strävar man efter att skapa bättre sammanhållning i behandlingsförloppen för patienterna. Målet är att se till att patienterna får den medicinska hjälp de behöver och att övergången till kommunens sociala stöd sker smidigt och välkoordinerat med den regionala vården.

 

Köket på Bispebjerg Hospital
Bispebjerg sjukhuskök använder färska säsongsmässiga råvaror och all mat tillagas från grunden. Minst 90% av råvarorna är ekologiska och så lokala som möjligt. Köket har ett eget bageri som ansvarar för att producera färskt bröd. Slaktarna i köket tillverkar alla pålägg från grunden. Det finns en strävan efter att behandla råvarorna med respekt och försöka maximera användningen för att minska matsvinnet och vara skonsamma mot miljön.

Menyn på sjukhuset erbjuder dagligen tre huvudmåltider och ett brett utbud av mellanmål. Till lunch serveras varma rätter där patienterna har möjlighet att välja mellan klassiska danska favoriter eller internationella rätter. På kvällen serveras läckra smörrebröd. Under utvecklingsfasen har sjukhuset samrått med en medborgarpanel för att få deras synpunkter och önskemål gällande sjukhusmaten.

Hälsningar Sara Backman, Styrelseledamot