thumbnail_Lena Mattsson

Lena Mattsson årets vårdchef

Lena Mattsson, är avdelningschef för geriatrisk akutvårdsavdelning 30 A vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har fått utmärkelsen landets bästa chef inom vård och omsorg. Den 20 oktober 2022 fick hon motta Guldkransen, ett pris som delas ut årligen av Ledarna för att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer.

 

– Jag är förvånad, glad och stolt. Utan mina medarbetare hade detta aldrig hänt. Vi har en öppen kultur på avdelningen där det är högt till tak och finns möjlighet att komma med idéer, men också att förverkliga dem. Det driver mig framåt och gör att jag tycker det är roligt att vara chef och ledare, säger Lena Mattsson.

Hon är avdelningschef för geriatrisk akutvårdsavdelning 30 A vid Akademiska sjukhuset, där det gjorts många förbättringsarbeten den senaste tiden. Enligt Lena Mattsson är medarbetarna innovativa och kommer med förbättringsförslag som man gärna testar. Flera medarbetare har lyfts in i olika projekt/grupparbeten och sedan arbetat med detta.

– Att medarbetarna är delaktiga i arbetet för att förbättra sin egen arbetsmiljö samt för att förbättra vården för patienterna är otroligt givande och ger enorm arbetsglädje. Som chef är viktigt att möjliggöra för medarbetarna så kan de förändra, att ge stöd och uppmuntran, förklarar hon.

De senaste åren har avdelningen förändrat arbetssätt, bland annat har man tagit bort den traditionella ronden. Numera arbetar man mer personcentrerat. Det har nyligen öppnats en ny geriatrisk akutvårdsavdelning och medarbetarna har större möjligheter att fördjupa sig i olika ansvarsområden, exempelvis kring psykisk ohälsa hos äldre, palliativvård och trycksår. Sedan sprids kunskapen till kollegor genom bland annat workshops, tipspromenader och föreläsningar

– Att få detta fina pris känns som en bekräftelse på att jag gör något bra för avdelningen, vilket ibland kan kännas tufft att tro på, speciellt när vi står inför hög arbetsbelastning, press från olika håll och andra utmaningar på avdelningen och på sjukhuset, säger Lena Mattsson. Jag kommer fortsätta kämpa för oss, för att fortsätta ha arbetsglädje och utveckla vården. Allt vi gjort har vi gjort tillsammans. Mina medarbetare och alla på 30A är min framgång, det känns som vi vunnit detta pris tillsammans

Nyheter

Storumans sjukstuga - original (1083712)

Storuman gör svensk sjukvård känd i världen

När det är långt till specialistsjukvård ställs särskilda krav på både verksamhet och personal. Hälso- och sjukvården i Norrlands inland har blivit en internationell förebild för omställning och innovation.
beautiful-flowers-g4a63c4efb_1920

Kallelse till årsmöte 23:e maj 2024

Välkommen till vårt årsmöte: Torsdag den 23 maj kl 18:00 Mötet genomförs digitalt. Anmälan sker till kontakt@cheferochledare.se   Kallelse till årsmötet,  Verksamhetsberättelse 2023, Verksamhetsplan 2024, samt inkommen Motion är publicerad under Om Föreningen
jg

Man behöver den drivande kraften

Sedan 2023 har närmare 60 procent av alla vårdcentraler i Uppsala län startat en särskild äldremottagning. Syftet är att förebygga risker, uppmuntra hälsofrämjande och rehabiliterande insatser och bidra till en effektiv och nära vård.
mbilrtg

En hållbar modell för mobil röntgen

Västra Götalandsregionen har som första vårdgivare i landet breddinfört mobil röntgen i flera av länets kommuner. Röntgensjuksköterskan Tony Jurkiewicz berättar om ett prisvinnande innovationsprojekt som ökade tryggheten för patienterna och frigjorde hundratals timmar i
Dorthe Pedersen

Transformationspolitik – vad innebär det för ditt ledarskap?

Frågan som speglas i rubriken möttes vi i styrelsen av under en föreläsning i höstas. Vi hade rest till Köpenhamn för att delta i det nordiska ledarnätverkets styrelsemöte (LNN). Det var med förväntan vi

Alla behövs i ett starkt föreningsliv

Nu finns en ny ledare av vår ordförande Yvonne Hedegärd. Här kan du läsa den: LÄNK   
bild2

Nu planeras höstens studiedagar

Styrelsen har jobbat intensivt i 2 dagar och vi har skapat temat och ramarna inför höstens Studiedagar, som sedvanligt kommer att vara torsdag till fredag, v42. I år blir det den 17-18 oktober. Det
image

Forskarnas tips för en kreativ och lärande arbetsplats

Vill du omvandla din arbetsplats till en kreativ och lärande miljö? Experter från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet delar med sig av sina bästa tips. Viktoria Rubin betonar vikten av att
LNN-2024

LNN Färöarna 30-31maj 2024 – Sök stipendium

Länk till program och anmälan:  LNN 2024 – GreenGate   Stipendiets ändamål är: Att stimulera till utveckling av ledarskap inom vård och omsorg Att stimulera till kurser, konferenser och studieresor nationellt och internationellt som